Image

W Radomsku podatki w 2022 r. wzrosną w przybliżeniu o wskaźnik inflacji. Radomszczańskie stawki i tak będą w większości niższe niż w okolicznych miastach czy gminach oraz niższe od górnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2022 ustalonych przez Ministerstwo Finansów.

Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r., który wyniósł 103,6. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 3,6 proc. Maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli o 4 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 25,74 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 90 gr więcej niż obecnie.
Dzięki wzrostowi podatków, który w skali roku nie będzie znaczącym obciążeniem dla mieszkańców, budżet Radomska zyska ponad 2 mln zł. Gdyby miasto zaproponowało stawki maksymalne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów budżet w 2022 r. mógłby zyskać nawet 5, 5 mln. Miasto chce jednak urealnić obciążenia podatników, a nie powodować ich drastyczny wzrost, niekorzystny zarówno dla mieszkańców i przedsiębiorców, szczególnie teraz gdy rosną ceny innych towarów i usług. Jest to tym bardziej istotne, iż zmiany w podatku PIT, szczególnie zwiększenie kwoty wolnej od podatku, na których zyskają obywatele, może wpłynąć negatywnie na budżety samorządów.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 zostały podwyższone co do zasady nieznacznie powyżej wskaźnika inflacji, tj. o około 5 proc. w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2021 z wyjątkiem stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, której wzrost zakładany jest o 6,49 proc. oraz stawki dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - o 7,14 proc. Kwotowo są to jednak wartości odpowiednio: 5 groszy za m kw i 2 grosze za m kw w skali roku.

Podsumowując, dzięki niewielkiej podwyżce, poprzedzonej rzetelną analizą i dokładnymi wyliczeniami budżetowymi, miasto będzie się mogło rozwijać, finansować inwestycje czy realizować inne zadania, bez konieczności zbyt dużego zadłużania. Co ważne podatki w Radomsku są wyraźnie niższe od ustawowych stawek maksymalnych. Nasze miasto wypada równie korzystnie przy porównaniu stawek podatkowych z innymi miastami i gminami. Na przykładowych wykresach zestawiamy Radomsko z porównywalnymi i większymi miastami, ale też z mniejszymi gminami. Wykresy pokazują wyraźnie, że w Radomsku ceny, i to po podwyżkach, są niższe niż w innych miejscowościach w roku 2021.

 2

 3

 4a

 65

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.