Tematem poruszonym podczas dzisiejszej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej był projekt tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową skrzyżowania ulicy Narutowicza z ulicą Kraszewskiego.

Wraz z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania mieszkańcy ulic znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego skrzyżowania zgłaszali uwagę na wzmożony ruch aut ciężarowych oraz osobowych. Kierowcy nie stosowali się do obowiązującego objazdu prowadzącego od ronda na ulicy Narutowicza, obwodnicą do ulicy Brzeźnickiej.

- Należy pamiętać, że każda przebudowa drogi lub skrzyżowania wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Przyjęta tymczasowa organizacja ruchu uzyskała wszelkie niezbędne opinie i ma za zadanie odciążyć ulicę Narutowicza z ruchu tranzytowego oraz lokalnego. Z tego powodu objazd wytyczony został miejską obwodnicą – zauważa wiceprezydent Monika Andrysiak, dodając że znaki informujące o objeździe zostały ustawione przed rozpoczęciem przebudowy. Informacja o zmianie organizacji ruchu została również podana do publicznej wiadomości poprzez m.in. stronę internetową urzędu. Prezydent prosiła mieszkańców również o cierpliwość, gdyż za około 2 tygodnie ruch na skrzyżowaniu zostanie przywrócony.

Mimo tego część kierowców nie stosowała się do obowiązującego objazdu, czego efektem są m.in. zniszczenia chodnika spowodowane ruchem aut ciężarowych. – Zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji o zwiększenie kontroli, co po czasie skłoniło kierowców do stosowania się do tymczasowej organizacji ruchu – dodaje wiceprezydent Monika Andrysiak. Fakt ten potwierdził obecny podczas sesji naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  Mariusz Pawłowski, który zauważył, że wraz z trwaniem wzmożonej kontroli spadła liczba wystawianych mandatów.

Sesja nadzwyczajna zakończyła się wnioskiem o zmniejszenie limitu tonażu dla aut dostawczych na ulicach Architektów, Kołłątaja i Norwida z obowiązujących 8 do 5 ton.