W ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dziewięć szkół prowadzonych przez Miasto Radomsko otrzyma dofinanowanie na realizację wycieczek dzieci i młodzieży. Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących szkoły w środki finansowe przeznaczone na realizację wycieczek dzieci i młodzieży i umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W dniu 17 listopada br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Radomsko a Ministerstwem Edukacji i Nauki, na mocy którego organ prowadzący szkoły otrzyma dotację w wysokości 59.468 zł. Będzie ona stanowić 80% kosztów planowanych wycieczek, pozostałe koszty wyjazdów w wysokości 20% to wpłaty rodziców uczniów uczestniczących w tym projekcie.

Łącznie zorganizowanych będzie 14 wycieczek i pojadą na nie zarówno uczniowie klas I-III jak i IV-VIII, zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół. Dzięki dofinanowaniu uczniowie radomszczańskich szkół będą mogli zwiedzić między innymi: Warszawę (Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Fryderyka Chopina, zespół zabytkowych cmentarzy na Powązkach, Centrum Pieniądza NBP), Kraków (Zamek Królewski na Wawelu, krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Wieliczkę (Kopalnia soli, Muzeum Żup Krakowskich), Częstochowę (Jasna Góra, Muzeum Produkcji Zapałek), Wrocław (Muzeum Narodowe Panorama Racławicka, Muzeum Mineralogiczne, Hydropolis).

Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów planowanej wycieczki otrzymają:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku – 3.320 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku – 10.000 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I w Radomsku – 1.152 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta – 7.085 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku – 4.000 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku – 9.843 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku – 10.000 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku – 5.000 zł
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku – 9.068 zł

Logo ministerstwo poziom PL czarne