expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Kampania Przeciwdziałania Przemocy

W związku z międzynarodową kampanią pn. „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, organizowaną przez Women’s Global Leadership Institute Miasto Radomsko włączyło się w działania mające na celu przeciwdziałania szeroko rozumianej przemocy oraz łamaniu praw człowieka.

 

W dniach 25-26 listopada br. odbywa się szkolenie z rekomendowanego programu profilaktycznego pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

24 listopada br. w Starterze Radomsko odbyła się superwizja kliniczna przeprowadzona przez certyfikowanego superwizora, cenionego psychologa klinicznego, doświadczonego terapeutę placówek lecznictwa odwykowego – panią Teresę Brandys – Tylipską. Spotkanie zorganizowane było dla psychologów i pedagogów z publicznych szkół podstawowych z Radomska oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemne uczenie się od siebie osób, które na co dzień zaangażowane są w pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętych problemem przemocy.