expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

Prawdopodobnie była to najdłuższ sesja obecnej kadencji. Blisko ośmiogodzinne obrady w ponad połowie pochłonęła dyskusja na temat podwyżek dla prezydenta i radnych - oba projekty uchwał przeszły. Przepadł natomiast projekt nadania nazwy ul. Jerzego Słowińskiego - radni Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zawnioskowali o skonsultowanie tej uchwały z Instytutem Pamięci Narodowej.

Do porządku obrad zgłoszone został dodatkowy punkt dotyczący statutu Rady Miejskiej, a konkretniej działalności Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Prace nad projektem uchwały zostały przeprowadzone przez spec zespół, któremu przewodził radny Bartłomiej Biskup. Zmiany związane były z ostatnimi nowelizacjami w ustawie o samorządzie gminnym.

Kolejną zmianą w pierwotnie zaplanowanym porządku obrad było zdjęcie punktu dot. nadania nazwy ul. Jerzego Słowińskiego, która miałaby się znajdować na terenie radomszczańskiej strefy ekonomicznej. Radni Koalicji Obywatelskiej i radni Prawa i Sprawiedliwości mieli wątpliwości czy uchwała nie będzie koliować z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Powodem była działalność byłego prezydenta w latach 70. w czasach poprzedniego ustroju. Zawnioskowano o konsultację tego problemu z Instytutem Pamięci Narodowej. Wniosek przeszedł - za 14, przeciw 1, wstrzymujących 6.

Radni przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową, Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radomska oraz wykaz wydatków niewygasających - wydatki niewygasające obecnie kształtują się na poziomie ponad 443 tys. zł i obejmują m.in. projekt przebudowy ul. Chabrowej, budowę rowu odwadniającego przy ul. Portowej oraz prac dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja nad ustaleniem wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Radomska oraz radny Rady Miejskiej w Radomsku trwała blisko 4 godziny. Wg projektu Prezydentowi Miasta Radomska ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne: 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 10.770,00 zł. 2) dodatek funkcyjny w kwocie - 3.450,00 zł. 3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 4.266,00 zł.  Radny na podstawie uchwały o samorządzie gminnym zarabiać może maksymalnie 2,4 - krotność ustalonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej. Przedstawiony projekt uchwały zakładał stawki w stosunku do maksymalnej wartości na poziomie 1) Przewodniczący Rady Miejskiej - 75%; 2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 60%; 3) Przewodniczący stałej Komisji Rady Miejskiej - 50%; 4) Wiceprzewodniczący stałej Komisji Rady Miejskiej - 40%; 5) pozostali radni Rady Miejskiej - 35%. Głosowanie nad tymi punktami zakończyło się z identycznym przebiegiem, 12 za i 9 przeciw.

Na sesji zatwierdzono również 3 nowe nazwy ulic ustalone na Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej. Przyszła ul. Powstańców Styczniowych stanowić ma przedłużenie ul. Królowej Marysieńki od strony osiedla Kowalowiec. Nazwa to również ukłon dla historycznego dziedzictwa dzielnicy i wysiłku jej mieszkańców oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 (im. Romualda Traugutta - przywódcy powstania) w krzewieniu pamięci o powstaniu i jego bohaterach. Przy ul. Powstańców Styczniowych powstać ma ośrodek opiekuńczo mieszkalny. Na wniosek mieszkańców swoją nazwę uzyska również prywatna droga wewnętrzna będąca odnogą ul. Piłsudskiego - na ul. Przyjazną oraz droga wewętrzna wieńcząca ulicę Krańcową - na ul. Malowniczą. Radni przyjęli również uchwałę o wyrażeniu poparcia dla dla starań Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim.

Zmianie ulegnie również regulamin programu "Radomsko bez smogu".  Mieszkańcy, którzy chcieli wymienić stare piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła zgłaszali w ostatnim czasie problemy z terminem dostarczenia urządzeń grzewczych, co mogłoby skutkować problemami z rozliczeniem inwestycji, gdyby zmiany nie zostały wprowadzone. Zmiany dotyczą okresu kwalifikowalności kosztów, po zmianach będzie to czas od daty zawarcia umowy pomiędzy odbiorcą końcowym a Miastem Radomskiem do dnia 15 grudnia 2023 r.. Wcześniejszy zapis brzmiał „do dnia 15 grudnia tego roku, w którym została podpisana umowa”. To samo tyczy się rozliczenia dotacji. Po zmianach rozliczenie będzie możliwe nie później niż do 20 grudnia 2023 roku.

Obecnie mieszkańcy rozliczają się z umów podpisanych w 2021 roku, których było 179. Obecnie odebrano i rozliczono już 106 inwestycji. Na 2022 rok złożono 149 wniosków. Pula 1 mln zł przeznaczona na 2022 rok została wyczerpana. Można jeszcze składać wnioski na wymianę pieca w 2023 roku.