expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Oficjalne zakończenie przebudowy Starej Drogi

Dzięki kompleksowej przebudowie ulicy Stara Droga betonowa nawierzchnia została zastąpiona asfaltem, powstały chodniki oraz przebudowano instalacje techniczne.

Oficjalnego oddania do użytku Starej Drogi dokonali wspólnie prezydent Jarosław Ferenc, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wiceprezydent Monika Andrysiak, przewodniczący rady Tadeusz Kubak, wiceprzewodnicząca rady i radna dzielnicy Folwarki Beata Kowalska oraz radny Bartłomiej Biskup.

- Stara Droga była w bardzo złym stanie technicznym, a na jej remont mieszkańcy czekali przez wiele lat. Dzięki pozyskanej dotacji mogliśmy gruntownie ją przebudować, co wpłynęło nie tylko na estetykę ale też na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Jarosław Ferenc. – Realizacja tej inwestycji świadczy o bardzo dobrej współpracy. Mam nadzieję, że miasto będzie składać kolejne dobre wnioski o dofinansowanie przebudowy kolejnych dróg, a mieszkańcy będą mogli się cieszyć z komfortowych i bezpiecznych dróg – dodał wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Przebudowany został odcinek od Osiedla Słonecznego do ulicy Torowej. Poza budową nowej asfaltowej jezdni, chodników, zjazdów do posesji i kanalizacji deszczowej, przebudowane zostały instalacje infrastruktury technicznej m.in. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej. Rozbudowa ulicy Stara Droga kosztowała ponad 2,8 mln zł. Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacji, którą Miasto Radomsko pozyskało z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości inwestycji.

Ulica Stara Droga jest to jedna z ostatnich dróg w naszym mieście, która posiadała jezdnię z betonowych płyt. Wcześniej dzięki gruntownej przebudowie zlikwidowano taką nawierzchnię na ulicy Dobrej oraz Leśnej, zastępując ją asfaltową jezdnią. W Radomsku pozostały jeszcze dwie ulice wyłożone płytami – ul. Św. Rocha - na jej przebudowę miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Polskiego Ładu oraz ulica Zielna (trwają prace związane z pozyskiwaniem gruntu pod jej przebudowę).