Image

Dzięki kompleksowej przebudowie ulicy Stara Droga betonowa nawierzchnia została zastąpiona asfaltem, powstały chodniki oraz przebudowano instalacje techniczne.

Oficjalnego oddania do użytku Starej Drogi dokonali wspólnie prezydent Jarosław Ferenc, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wiceprezydent Monika Andrysiak, przewodniczący rady Tadeusz Kubak, wiceprzewodnicząca rady i radna dzielnicy Folwarki Beata Kowalska oraz radny Bartłomiej Biskup.

- Stara Droga była w bardzo złym stanie technicznym, a na jej remont mieszkańcy czekali przez wiele lat. Dzięki pozyskanej dotacji mogliśmy gruntownie ją przebudować, co wpłynęło nie tylko na estetykę ale też na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Jarosław Ferenc. – Realizacja tej inwestycji świadczy o bardzo dobrej współpracy. Mam nadzieję, że miasto będzie składać kolejne dobre wnioski o dofinansowanie przebudowy kolejnych dróg, a mieszkańcy będą mogli się cieszyć z komfortowych i bezpiecznych dróg – dodał wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Przebudowany został odcinek od Osiedla Słonecznego do ulicy Torowej. Poza budową nowej asfaltowej jezdni, chodników, zjazdów do posesji i kanalizacji deszczowej, przebudowane zostały instalacje infrastruktury technicznej m.in. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej. Rozbudowa ulicy Stara Droga kosztowała ponad 2,8 mln zł. Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacji, którą Miasto Radomsko pozyskało z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości inwestycji.

Ulica Stara Droga jest to jedna z ostatnich dróg w naszym mieście, która posiadała jezdnię z betonowych płyt. Wcześniej dzięki gruntownej przebudowie zlikwidowano taką nawierzchnię na ulicy Dobrej oraz Leśnej, zastępując ją asfaltową jezdnią. W Radomsku pozostały jeszcze dwie ulice wyłożone płytami – ul. Św. Rocha - na jej przebudowę miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach Polskiego Ładu oraz ulica Zielna (trwają prace związane z pozyskiwaniem gruntu pod jej przebudowę).

 

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: