Image

Dziś radni Komisji Budżetowej pochylili się nad projektem uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomska oraz Wieloletniej Prognozy finansowej.

 

Projekt uchwały budżetowej zakłada:
- dochody w kwocie ponad 230 mln 934 tys. zł
- wydatki na ponad 242 mln 120 tys. zł
- deficyt na poziomie 11 mln 186 tys. zł

Najważniejsze wydatki majątkowe jednoroczne opiewają na kwotę ponad 6 mln, 530 tys. zł. Natomiast na wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano ponad 34 mln 190 tys. zł:

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2022 roku (łącznie z zadaniami wieloletnimi) to:
- budowa dróg na strefie inwestycyjnej,
- rozbudowa ul. Żeromskiego,
- budowa chodnika przy ul. Kornela Makuszyńskiego,
- budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pana Tadeusza,
- budowa wielofunkcyjnego boiska przy PSP nr 6,
- budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
- rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara,
- utworzenie nowych terenów zielonych przy ul. Reymonta,
- zagospodarowanie terenu Glinianek,
- kontynuacja programu „Radomsko bez smogu”,
- realizacja zadań w Miejskim Domu Kultury etap I (zagospodarowanie piwnic) i II (modernizacja sali widowiskowej).

Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej do projektu budżetu zostanie zgłoszona autopoprawka związaną z otrzymaniem dotacji na budowę parku przy ul. Jagiellońskiej oraz realizacją inwestycji dofinansowanych z programu „Polski Ład”.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2022 rok oraz WPF.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: