expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Komisja Budżetowa. Plany na 2022 rok

Dziś radni Komisji Budżetowej pochylili się nad projektem uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomska oraz Wieloletniej Prognozy finansowej.

 

Projekt uchwały budżetowej zakłada:
- dochody w kwocie ponad 230 mln 934 tys. zł
- wydatki na ponad 242 mln 120 tys. zł
- deficyt na poziomie 11 mln 186 tys. zł

Najważniejsze wydatki majątkowe jednoroczne opiewają na kwotę ponad 6 mln, 530 tys. zł. Natomiast na wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano ponad 34 mln 190 tys. zł:

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2022 roku (łącznie z zadaniami wieloletnimi) to:
- budowa dróg na strefie inwestycyjnej,
- rozbudowa ul. Żeromskiego,
- budowa chodnika przy ul. Kornela Makuszyńskiego,
- budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pana Tadeusza,
- budowa wielofunkcyjnego boiska przy PSP nr 6,
- budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
- rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara,
- utworzenie nowych terenów zielonych przy ul. Reymonta,
- zagospodarowanie terenu Glinianek,
- kontynuacja programu „Radomsko bez smogu”,
- realizacja zadań w Miejskim Domu Kultury etap I (zagospodarowanie piwnic) i II (modernizacja sali widowiskowej).

Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej do projektu budżetu zostanie zgłoszona autopoprawka związaną z otrzymaniem dotacji na budowę parku przy ul. Jagiellońskiej oraz realizacją inwestycji dofinansowanych z programu „Polski Ład”.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2022 rok oraz WPF.