expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika

Urząd Miasta Radomska poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej,

- nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych,

- koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemów inżynierskich miasta - sieci kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze,

- nadzór nad realizacją zadań związanych z oświetleniem ulic,

- nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg,

- programowanie i planowanie inwestycji miejskich,

- opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych,

- przygotowywanie projektów oraz realizacja aktów prawnych Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta wynikających z zadań Wydziału,

- planowanie budżetu miasta w zakresie inwestycji,

- opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu,

- dysponowanie środkami finansowymi określonymi w uchwale budżetowej, ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie.

Z wymaganiami formalnymi oraz szczegółami oferty można zapoznać się w tym miejscu.