Image

Urząd Miasta Radomska poszukuje kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej,

- nadzór nad prowadzeniem postępowań administracyjnych,

- koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemów inżynierskich miasta - sieci kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze,

- nadzór nad realizacją zadań związanych z oświetleniem ulic,

- nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg,

- programowanie i planowanie inwestycji miejskich,

- opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych,

- przygotowywanie projektów oraz realizacja aktów prawnych Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta wynikających z zadań Wydziału,

- planowanie budżetu miasta w zakresie inwestycji,

- opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu,

- dysponowanie środkami finansowymi określonymi w uchwale budżetowej, ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie.

Z wymaganiami formalnymi oraz szczegółami oferty można zapoznać się w tym miejscu.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: