expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Proinwestycyjny budżet na 2022 rok

Podczas dzisiejszej sesji radni uchwalili budżet Miasta Radomska na rok 2022 – w przyszłym roku w naszym mieście nie zabraknie wielu dużych i ważnych inwestycji.

Przyjęcie budżetu na przyszły rok bez wątpienia było jednym z najważniejszych punktów dzisiejszej sesji. Radni zabezpieczyli m.in. środki na budowę parku na „Gliniankach”, utworzenie terenów zielonych przy ulicy Reymonta, budowę kompleksu sportowego przy PSP nr 6, rozbudowę ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Reymonta czy modernizację Miejskiego Domu Kultury. W przyjętej uchwale uwzględniono także modernizacje miejskich dróg – na ten cel (przebudowy dróg, chodników oraz na wykonanie dokumentacji projektowych) zabezpieczono ponad 6.5 miliona złotych. Wśród najważniejszych inwestycji drogowych znajdują się budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych przy ul. Sucharskiego za 2.8 mln zł oraz rozbudowa ulicy Żeromskiego za 2.8 mln zł. Znaczną kwotę przeznaczono też na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg – całkowita wartość tych inwestycji wyniesie 3,8 mln zł. Łącznie wydatki majątkowe na rok 2022 wynoszą 47 457 000 zł.