Image

Podczas dzisiejszej sesji radni uchwalili budżet Miasta Radomska na rok 2022 – w przyszłym roku w naszym mieście nie zabraknie wielu dużych i ważnych inwestycji.

Przyjęcie budżetu na przyszły rok bez wątpienia było jednym z najważniejszych punktów dzisiejszej sesji. Radni zabezpieczyli m.in. środki na budowę parku na „Gliniankach”, utworzenie terenów zielonych przy ulicy Reymonta, budowę kompleksu sportowego przy PSP nr 6, rozbudowę ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Reymonta czy modernizację Miejskiego Domu Kultury. W przyjętej uchwale uwzględniono także modernizacje miejskich dróg – na ten cel (przebudowy dróg, chodników oraz na wykonanie dokumentacji projektowych) zabezpieczono ponad 6.5 miliona złotych. Wśród najważniejszych inwestycji drogowych znajdują się budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych przy ul. Sucharskiego za 2.8 mln zł oraz rozbudowa ulicy Żeromskiego za 2.8 mln zł. Znaczną kwotę przeznaczono też na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg – całkowita wartość tych inwestycji wyniesie 3,8 mln zł. Łącznie wydatki majątkowe na rok 2022 wynoszą 47 457 000 zł.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: