expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Prawie 2 mln złotych na zielone inwestycje w Radomsku

Więcej zieleni na Reymonta, park przy Jagiellońskiej, tężnie przy "Wielorybku" i dwie szkolne ekopracownie przy PSP nr 1 i PSP nr 8. Łącznie 1,953 mln złotych na inwestycje w miejską zieleń. Prezydent Jarosław Ferenc wraz ze skarbnik Mariolą Wypych sygnowali dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowy na dofinansowanie 5 projektów.

Projekt pod nazwą „Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku”, którego całkowita wartość to 3 089 347,57 zł w tym środki z WFOŚiGW to 910 666,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i rozwój terenów zielonych oraz propagowanie walorów przyrodniczych na obszarze miasta. W ramach projektu powstanie park edukacyjny a w nim między innymi: ogród deszczowy zaprojektowany jako infiltrujący, ogród zapachowy, dwie zielone ściany, mała architektura oraz infrastruktura dojazdowa wraz z parkingiem. 

Drugi z projektów to „Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku”, którego całkowita wartość to 1 295 358,09 zł w tym środki z WFOŚiGW to 569 254,00 zł. Przedmiotem projektu jest stworzenie parku w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej wraz z bazą edukacyjną w ramach którego zostanie wykonana budowa obiektów małej architektury, wykonanie utwardzenia oraz wykonanie nowych nasadzeń. W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaplanowano ustawienie nowych urządzeń małej architektury w tym karmniki, budki lęgowe, poidełka dla ptaków, domki dla owadów, stacja meteorologiczna strefa do ekowykładów czy płotki do przeskoków dla psów.

Podpisana została również umowa na „Budowę tężni solankowych przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku” Całkowita wartość inwestycji to 560 725,57 zł w tym środki z WFOŚiGW to 392 318,00 zł. Celem projektu jest zrealizowanie II i III etapu budowy tężni solankowych w rejonie ul. Leszka Czarnego i ul. Jagiellońskiej w Radomsku. Ta inwestycja jest już w trakcie realizacji.

Kolejne dwie umowy o dofinansowanie dotyczyły zadań, które realizowane będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 8.

Zadanie pn „Nasza Ekologiczna Ekopracowania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku”, którego całkowita wartość to 47 039,00 zł w tym środki z WFOŚiGW to 31 077,00 zł. W ramach realizacji dokonany zostanie zakup pomocy dydaktycznych w tym elementy wyposażenia pracowni takie jak m.in. ławki, krzesła, szafy, biurka nauczycielskie, żaluzje, zakup roślin doniczkowych, zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego takich jak m.in.: artykuły biurowe i piśmiennicze, pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego i nagłaśniającego, remont oświetlenia i instalacji wod-kan oraz prace malarskie.

W PSP nr 8 realizowane będzie zadanie pn. „Leśne obserwatorium w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku”, którego całkowita wartość to 55 501,00 zł w tym środki z WFOŚiGW to 49 871,00 zł. W ramach realizacji dokonany zostanie zakup elementów wyposażenia punktu, w tym m.in.: stacja meteorologiczna, tablice dydaktyczne, ściany sensoryczne, domki dla owadów, budki dla ptaków, ławki, stoły, altana z wyposażeniem, zakip roślin (drzewa, krzewy, byliny, trawy, nasiona), podłoże do przygotowania gruntu do nasadzeń, zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego w tym gry dydaktyczne i terenowe oraz zakup monitoringu.