Image

Dziś została podpisana umowa na realizację zadania „Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku – cz. I zadania (rozbudowa ul. Żeromskiego). Do przetargu zgłosiły się 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.U.H. „DOMAX” z Boronowa na kwotę 2 980 000,00 zł brutto.

 

Zadanie zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Żeromskiego, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, dostawę i montaż dwóch nowych wiat autobusowych oraz tablicy ogłoszeniowej led, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem i stawianiem słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych, rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej, wycinkę kolidujących drzew i krzewów (topola berlińska - pozostaje), wykonanie nasadzeń zgodnych z projektem zieleni, wykonanie nawodnienia oraz montaż obiektów małej architektury (kosze, ławki, donice), które będą odzwierciedleniem tych, jakie wykonane są na zrewitalizowanej części ul. Reymonta na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Żeromskiego.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok 750 tys zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2022 r.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: