Image

Dziś także została zawarta umowa na „Budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku”, którą będzie realizowała firma SPORT -TRACK Sp. zo.o. za kwotę 3 962 586,20 zł.

 

Inwestycja zostanie wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace obejmą:
- sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy boiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z PFU,
- wykonanie robót budowlanych oraz zakup i realizację dostaw fabrycznie nowego wyposażenia wraz z jego montażem w zakresie m.in.:
• budowy budynku zaplecza szatniowo–sanitarno–magazynowego wraz z wyposażeniem,
• boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach około 90,00 m x 52,00 m,
• bieżni okrężnej z nawierzchnią poliuretanową o max. czterech torach,
• rzutni do rzutu młotem i dyskiem,
• rzutni do rzutu oszczepem,
• skoczni do skoku w dal i trójskoku,
• skoczni do skoku wzwyż,
• trybuny zadaszonej z miejscami siedzącymi na ok. 130 osób,
• dwóch wiat dla zawodników, ustawione na utwardzonych placach,
• ciągów pieszych o nawierzchni z płyt betonowych,
• oświetlenia terenu kompleksu,
• przebudowy placu do zawracania na istniejącej drodze pożarowej zlokalizowanej wzdłuż hali sportowej,
• budowy infrastruktury technicznej przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia,
• ogrodzenia kompleksu.

Wykonawca na zrealizowanie inwestycji zgodnie z umową ma 11 miesięcy.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: