expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Podpisano umowę na budowę kompleksu sportowego przy PSP nr 6

Dziś także została zawarta umowa na „Budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku”, którą będzie realizowała firma SPORT -TRACK Sp. zo.o. za kwotę 3 962 586,20 zł.

 

Inwestycja zostanie wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace obejmą:
- sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy boiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z PFU,
- wykonanie robót budowlanych oraz zakup i realizację dostaw fabrycznie nowego wyposażenia wraz z jego montażem w zakresie m.in.:
• budowy budynku zaplecza szatniowo–sanitarno–magazynowego wraz z wyposażeniem,
• boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach około 90,00 m x 52,00 m,
• bieżni okrężnej z nawierzchnią poliuretanową o max. czterech torach,
• rzutni do rzutu młotem i dyskiem,
• rzutni do rzutu oszczepem,
• skoczni do skoku w dal i trójskoku,
• skoczni do skoku wzwyż,
• trybuny zadaszonej z miejscami siedzącymi na ok. 130 osób,
• dwóch wiat dla zawodników, ustawione na utwardzonych placach,
• ciągów pieszych o nawierzchni z płyt betonowych,
• oświetlenia terenu kompleksu,
• przebudowy placu do zawracania na istniejącej drodze pożarowej zlokalizowanej wzdłuż hali sportowej,
• budowy infrastruktury technicznej przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia,
• ogrodzenia kompleksu.

Wykonawca na zrealizowanie inwestycji zgodnie z umową ma 11 miesięcy.