expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Zabezpieczono wydatki niewygasające

Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz wyrazili zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości będących własnością Miasta Radomska. Decyzją radnych ustanowiono także dodatkowy dzień handlowy na targowisku miejskim.

Dzięki przyjęciu planu finansowego zabezpieczono środki na realizację inwestycji  drogowych takich jak, m.in. przebudowa ulic Orzeszkowej, Żeromskiego, Skoczyńskiego, rozbudowa oświetlenia ulicznego czy budowa rowów odwadniających.

Zagwarantowano także finansowanie istotnych wydatków: modernizacji ORLIKA, wypłycenia basenowego, zagospodarowania skweru im. Stanisława Niemca, budowy parku na „Gliniankach” oraz budowy tężni na „Wielorybku”.

Podczas sesji radni wyrazili także zgodę na obciążenie hipoteką miejskich nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, jaką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zamierza zaciągnąć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę, rozbudowę i modernizację ZUOK w Płoszowie. Ponadto radni wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego dnia handlowego na miejskim targowisku – wraz z wejściem uchwały w życie handel prowadzony będzie również w piątki od godziny 6:00 do godziny 14:00.