Image

Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz wyrazili zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości będących własnością Miasta Radomska. Decyzją radnych ustanowiono także dodatkowy dzień handlowy na targowisku miejskim.

Dzięki przyjęciu planu finansowego zabezpieczono środki na realizację inwestycji  drogowych takich jak, m.in. przebudowa ulic Orzeszkowej, Żeromskiego, Skoczyńskiego, rozbudowa oświetlenia ulicznego czy budowa rowów odwadniających.

Zagwarantowano także finansowanie istotnych wydatków: modernizacji ORLIKA, wypłycenia basenowego, zagospodarowania skweru im. Stanisława Niemca, budowy parku na „Gliniankach” oraz budowy tężni na „Wielorybku”.

Podczas sesji radni wyrazili także zgodę na obciążenie hipoteką miejskich nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, jaką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zamierza zaciągnąć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę, rozbudowę i modernizację ZUOK w Płoszowie. Ponadto radni wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego dnia handlowego na miejskim targowisku – wraz z wejściem uchwały w życie handel prowadzony będzie również w piątki od godziny 6:00 do godziny 14:00.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: