expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Konkurs dla NGO – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2022. Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia br.

Zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu o konkursie w bieżącym roku na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Urząd Miasta przeznacz kwotę 120.000,00 zł ujętą w uchwale budżetowej Miasta Radomska na rok 2022.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

  1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - planowane środki finansowe: 40.000,00 zł,

  2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

  3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym - planowane środki finansowe: 19.000,00 zł,

  4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów - planowane środki finansowe: 5.000,00 zł,

  5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska - planowane środki finansowe: 6.000,00 zł.

 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 7/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 10 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona w tym miejscu.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl