Image

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2022. Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia br.

Zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu o konkursie w bieżącym roku na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Urząd Miasta przeznacz kwotę 120.000,00 zł ujętą w uchwale budżetowej Miasta Radomska na rok 2022.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

  1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - planowane środki finansowe: 40.000,00 zł,

  2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

  3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym - planowane środki finansowe: 19.000,00 zł,

  4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów - planowane środki finansowe: 5.000,00 zł,

  5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska - planowane środki finansowe: 6.000,00 zł.

 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 7/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 10 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona w tym miejscu.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: