expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Konkurs dla NGO – pomoc społeczna

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w roku 2022. Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia br.

Zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu o konkursie w bieżącym roku na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Urząd Miasta przeznaczył kwotę 103.000,00 zł ujętą w uchwale budżetowej Miasta Radomska na rok 2022.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością ( interwencja kryzysowa) – 53 tys. zł.

2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych ( np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) – 50 tys. zł

 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 4/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 5 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.