Image

Prokuratura Rejonowa w Radomsku po zapoznaniu się z materiałem dowodowym śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Urzędu Miasta Radomska w związku z nasadzeniami drzew dokonanymi w ramach robot budowlanych przy ulicy Reymonta postanowiła umorzyć śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego we wszystkich trzech punktach orzeczenia.

 

Dotyczyły one: przekroczenia uprawnień przez naczelnika oraz inspektora Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej; poświadczenia nieprawdy w protokole odbioru końcowego inwestycji przez kierownika budowy oraz poświadczenia nieprawdy w protokole odbioru końcowego przez osobę sprawującą nadzór inwestorski.

Prokuratura uznała także, że nie doszło także do powstania szkody na rzecz Miasta Radomska w związku z realizacją zamówienia pn. „Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku” zgodnie z umową CRU 2020/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku. Poprzez zawarte porozumienie stron w sprawie rozpatrzenia reklamacji obniżono wynagrodzenie należne wykonawcy w zakresie dostarczenia i posadzenia drzew typu klon polny o kwotę 34 030,41 złotych tytułem wystąpienia tzw. wady nieistotnej, polegającej na wsadzeniu drzew o obwodach pni od 12 do 24,5 cm.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: