Przypominamy, że w dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku mają na to czas do 31 stycznia 2022, organizacje powstałe już po wejściu w życie nowelizacji – 7 dni (nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zaistnienia zdarzenia. 7-dniowy termin obowiązuje także przy kolejnych zmianach beneficjentów rzeczywistych lub innych zmianach danych podlegających wpisowi.

Zainteresowanych dokonaniem zgłoszenia do Rejestru portal ngo.pl zaprasza na webinar pt.: Jak, gdzie i kiedy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych NGO?

Transmisja odbędzie się na profilu FB @ngo.pl 20.01.2022 (czwartek) o godz. 14.00. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest pod adresem:

https://www.facebook.com/events/298875705534791/?ref=newsfeed

Dla osób, które nie mają możliwości uczestniczenia w webinarze przygotowano poniższą instrukcję: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja