expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Przyjęta przez sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą. Zgodnie z przepisami uchodźcy mają zagwarantowaną legalność pobytu w naszym kraju przez 18 miesięcy. Ponadto na mocy specustawy mogą oni także m.in. otrzymać numer PESEL.

Warto przy tym zaznaczyć, że sposobność nie oznacza przymusu. Czy Ukrainiec musi mieć PESEL? Oczywiście, że nie. Posiadanie go jednak znacznie ułatwi dalsze funkcjonowanie w Polsce oraz umożliwi skorzystanie z opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej, a także podjąć legalną pracę oraz założyć Profil Zaufany.

Chociaż elektroniczny rejestr nadania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy zostanie uruchomiony w od 16 marca br., apelujemy o to, aby wstrzymać się ze składaniem wniosków przynajmniej na kilka dni. Jeśli wszyscy Ukraińcy pojawią się z wnioskiem w urzędzie tego samego dnia, system administracyjny zostanie sparaliżowany, a czas wydawania numerów znacząco się wydłuży.

Jak to zrobić?

O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w urzędzie gminy, na terenie której przebywają. Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

Wersja papierowa wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępna będzie w Urzędzie Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5. Wersję elektroniczną można pobrać z portalu gov.pl lub z załącznika poniżej artykułu.

Wypełnione wnioski wraz z:

  • dokumentem potwierdzającym dane (dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, dla osób które nie ukończyły 18. roku życia - dokument potwierdzający urodzenie),
  • kolorowym zdjęciem

będzie może składać osobiście w Urzędzie Miasta Radomska (Wydział Spraw Obywatelskich), przy ul. Tysiąclecia 5 w pokoju nr 214.

Osoby deklarujące pobyt na terenie miasta Radomska fotografię mogą wykonać nieodpłatnie w Studio fotograficzym Aldo - Belica & Kercz przy ul. Krakowskiej 10 i FOTO MARGOT ul. Żeromskiego 5 w Radomsku oraz Fotograf Kołowrotkiewicz ul. Reymonta 17.

Podczas składania wniosku urzędnicy pobiorą odciski palców dlatego konieczna jest osobista wizyta w urzędzie. Ważne! Dzieci do 12. roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się także odcisków palców.

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Uchodźcy po złożeniu wniosku otrzymają papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, a fizyczny dokument pojawi się w formie mobilnej.