expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Sesja Miejskiej Rady Seniorów

Miejska Rada Seniorów obradowała po raz pierwszy od października 2021 roku. W sesji udział wzięli także prezydent Jarosław Ferenc i przewodniczący rady Tadeusz Kubak.

Radni Seniorzy pozytywnie zaopiniowali dziś zmianę statutu, dzięki której rada zyska nowe kompetencje. Po wejściu statutu w życie radni będą mogli składać wnioski o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do uprawnionych podmiotów: prezydenta, przewodniczącego rady, radnego, klubu radnych lub komisji. Przyjęcie nowego statutu będzie procedowane na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Ważnym punktem sesji była również informacja Prezydenta Miasta Radomska dotycząca działań podjętych przez Miasto w ramach pomocy dla mieszkańców walczącej Ukrainy. - Od samego początku konfliktu podejmowaliśmy konkretne działania. Uruchomiliśmy m.in. punkt informacyjny w PSP nr 6, w którym przyjmowano uchodźców. Był czynny 24 godziny na dobę, a w jego działanie bezinteresownie zaangażowało się wielu wolontariuszy, harcerzy, pracowników urzędu i naszych placówek. W tym miejscu pomoc otrzymało blisko 1200 osób - wyjaśnił prezydent Jarosław Ferenc. Dodał, że miasto prowadzi zbiórki charytatywne żywności i innych materiałów pierwszej potrzeby, organizowało transporty pomocy humanitarnej na Ukrainę oraz uruchomiło konto, na które można przekazywać środki przeznaczone na odbudowę naszego miasta partnerskiego Wozniesiensk.

W sprawach różnych radni seniorzy rozmawiali m.in. o stanie poszczególnych dróg i chodników, utrzymania porządku na miejskich terenach, a także o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i bankowości elektronicznej. Radni zwrócili również uwagę na poprawę polityki informacyjnej Urzędu Miasta Radomska. Radna Barbara Nieznańska-Drozdek szczególnie podziękowała za gazetę Nasze Radomsko. Informacje, która jest dostarczana bezpośrednio do domów.