expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Uwaga konkurs! Hasło promujące życie w trzeźwości

15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. W 2022 roku dzień ten zbiega się w czasie z Wielkim Tygodniem przed świętami Wielkiej Nocy. Warto w tym czasie szczególnie zwrócić uwagę na znaczenie alkoholu w naszym życiu i jego zgubnym wpływie na nasze zdrowie i najbliższych.

Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób jaka nęka wszystkie narody, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy ustrój polityczny. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, przyczyniając się do wzrostu przestępczości oraz rozwoju patologii społecznych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, rocznie z powodu szkodliwego spożycia alkoholu umiera ok. 3,3 milionów ludzi na całym świecie (dane WHO na 2012 rok). Jak wynika z innych statystyk, każda osoba na naszym globie powyżej 15 roku życia, spożywa średnio 6,2 litra czystego alkoholu rocznie, czyli 13,5 gramów dziennie (dane WHO na 2010 rok). Większy odsetek osób pijących w nadmiarze, obserwuje się głównie w krajach wysoko rozwiniętych ekonomicznie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

Z okazji Światowego Dnia Trzeźwości Miasto Radomsko organizuje konkurs na hasło promujące życie w trzeźwości.

Zgłoszenia haseł można nadsyłać w dniach 11-15 kwietnia.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa zamieszczona została poniżej.