expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Otwarty konkurs ofert dla NGO w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Przypominamy o trwającym otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. Termin składania ofert upływa 15 kwietnia br.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

1. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 50.000,00 zł.
2. Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek - 40.000,00 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców - 10.000,00 zł
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 70/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 31 marca 2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2022 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.