expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Na konferencji prasowej o drogach krajowych w mieście

Dziś w urzędzie miasta odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca z udziałem poseł Anny Milczanowskiej, podczas której zapowiedziano zmiany przebiegu dróg krajowych w mieście na mocy porozumień prezydenta z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Podczas konferencji obecny był także Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku Tadeusz Kubak oraz wiceprezydent miasta Monika Andrysiak.
Pierwsze z porozumień zawiera uzgodnienia co do przyszłego przebiegu dróg krajowych, a kolejne dotyczy wzajemnych obowiązków przy przebudowie ul. Brzeźnickiej, po uprzednim jej przeprojektowaniu.

- Rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat przyszłego przebiegu dróg krajowych na terenie miasta Radomska. Po wybudowaniu kolejnych odcinków obwodnicy przebieg dróg będzie różnił się od obecnego – mówił podczas konferencji prezydent Jarosław Ferenc. - Status drogi krajowej straci ul. Brzeźnicka, ul. Narutowicza, ul. Przedborska i ul. Krakowska – wylicza, dodając, że w najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie, dzięki któremu miasto będzie miało większą możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w drogach krajowych.

Porozumienie zakłada zaliczenie ul. Łódzkiej wraz z ulicami: Unii Europejskiej i istniejącym odcinkiem obwodnicy Radomska do kategorii dróg krajowych po przebudowaniu przez GDDKiA ul. Brzeźnickiej, która docelowo zostanie pozbawiona kategorii drogi krajowej i stanie się drogą gminną.

- Temat przebudowy ul. Brzeźnickiej ciągnie się już latami, dlatego ważne jest, aby w końcu zrealizować zaplanowane zadanie. W ubiegłym roku na jesieni, kiedy gościliśmy u ministra Webera padło zobowiązanie, że Generalna Dyrekcja najpierw przebuduje ulicę Brzeźnicką, a potem zmieni się przebieg dróg, które łączą węzeł autostradowy. Generalna Dyrekcja chce, aby ul. Łódzka i ul. Unii Europejskiej oraz część obwodnicy stały się drogami krajowymi, a ul. Brzeźnicka drogą miejską – wyjaśnia prezydent.

- Myślę, że po podpisaniu tego porozumienia wreszcie miasto doczeka się bezpiecznej drogi z prawdziwego zdarzenia z kanalizacją i chodnikami. Jak sami państwo widzicie, inwestycji miasto Radomsko prowadzi bardzo dużo, a czeka jeszcze więcej. Druga edycja Polskiego Ładu będzie rozstrzygana w maju, gdzie miasto Radomsko również złożyło wniosek na przebudowę dróg na ponad 20 milionów – zauważa poseł Anna Milczanowska.

Generalna Dyrekcja miałaby zająć się infrastrukturą drogową ul. Brzeźnickiej, czyli nawierzchnią jezdni, budową chodników czy ścieżki rowerowej. Po stronie miasta leżałoby wykonanie kanalizacji sanitarnej oświetlenia i odwodnienia poza pasem drogowym do rowu biegnącego w kierunku zbiornika w dzielnicy Wymysówek. Szczegółowe uregulowanie spraw związanych z przebudową ulicy Brzeźnickiej będzie zawarte w odrębnym porozumieniu.

Przebudowa może się rozpocząć już w 2023 roku, a jej koszt to nawet 40 mln zł.

Po oddaniu do użytkowania obwodnicy Radomska (w ciągu dróg krajowych nr 42 i 91), Miasto poprzez podjęcie uchwały pozbawi kategorii gminnej dalszego odcinka obwodnicy (od ul. Unii Europejskiej do ronda Sybiraków) oraz zaliczy do kategorii gminnej ul. Brzeźnicką (od obwodnicy do ul. Krakowskiej).

Podczas konferencji poruszony został również temat niezwykle ważnej inwestycji związanej z zapobieganiem podtopień, czyli renaturalizacji Rzeki Radomki.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z Wodami Polskimi i mamy uzgodnione już wstępne porozumienie, które jest w tej chwili analizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, które zakłada przebudowę rzeki Radomki w trzech etapach. Jeśli chodzi o pierwszy i najważniejszy etap, na który mamy już gotowy projekt, to ustaliliśmy jego finansowanie na kwotę 20 mln zł. Z tego Miasto Radomsko będzie musiało wyłożyć 9 mln zł. Pozostałą kwotę zapewnia Wody Polskie. Etap drugi i trzeci to przebudowa rzeki Radomki powyżej ul. Krasickiego i poniżej ul. Reymonta. Koszt całości inwestycji oszacowano na kwotę 32,5 mln złotych. 60% kosztów inwestycji sfinansowałyby Wody Polskie a 40% Miasto Radomsko – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc, dodając, że jest szansa na ogłoszenie przetargu na to zadanie jeszcze w tym roku.

Ponadto prezydent podczas spotkania przekazał informację o planowanej przez GDDKiA przebudowie ul. Krakowskiej, której nawierzchnia została zniszczona przez intensywny ruch ciężkich pojazdów w czasie budowy autostrady A1.