expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

Podczas dzisiejszej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego radni zapoznali się z informacją dotyczącą m.in. działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta w 2021 roku.

 

Informację przedstawił zastępca komendanta powiatowego PSP w Radomsku st. kpt. Artur Bartosik. Na terenie powiatu radomszczańskiego w ubiegłym roku było 1863 zdarzeń w tym 642 na terenie miasta Radomska - z czego 98 pożarów, 459 miejscowych zagrożeń i 85 fałszywych alarmów. W tych zdarzeniach 20 osób poniosło śmierć, a 98 zostało rannych.

W planach działalności na rok 2022 PKPSP znalazł się m.in. zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego za kwotę ponad 1 mln złotych oraz lekkiego auta do działań rozpoznawczo-ratowniczych o wartości ok. 140 tys. Zł, a także usprawnienie systemu łączności czy organizacja kursów, ćwiczeń i szkoleń dla jednostek OSP z terenu powiatu.

Punkt dotyczący organizacji ruchu drogowego na terenie miasta uwzględniając drogi krajowe i powiatowe, zreferowała wiceprezydent Monika Andrysiak, informując członków Komisji o zbliżających się inwestycjach drogowych, które mogą znacznie utrudnić ruch drogowy w mieście. Wspomniała tutaj m.in. o planowanym w tym roku rozpoczęciu prac przy remoncie dróg w dzielnicy Kowalowiec w ramach dofinansowania z programu „Polski Ład”, przebudowie ul. Kilińskiego, Sienkiewicza oraz ulic na osiedlu Mickiewicza (Pana Tadeusza, Szarych Szeregów, Gerwazego, Protazego i Wojskiego). Zakres prowadzonych prac będzie szeroki, co będzie się wiązało utrudnieniami, szczególnie dla mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w czerwcu ruszy remont ul. Krakowskiej od ronda Braci Różewiczów do granic miasta, obejmując skrzyżowanie z ul. Owocową i Torową. Trwają uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu. Droga będzie zamknięta dla ruchu ciężarowego. Zalecane będą też objazdy dla samochodów osobowych.

W punkcie trzecim dzisiejszego posiedzenia naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Jacek Paul omówił temat rozbudowy systemu monitoringu w mieście. W ciągu ostatniego czasu udało się uruchomić kilka dodatkowych kamer, m.in. na ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego, na skwerze przy ul. Piastowskiej oraz przy ul. Krzywej. W planach jest założenie kamery na tyłach Zagrody Tatarskiej oraz przy realizacji zadań inwestycyjnych jak, chociażby budowanym obecnie parkingu przy ul. Reymonta i terenie parku na Gliniankach.

Dziś odbyło się także posiedzenia Komisji Budżetowej, podczas którego dokonano niewielkich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska oraz uchwale budżetowej.

Podczas Komisji pozytywnie zaopiniowano także uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Radomska o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Wysokość wnioskowanego wsparcia to kwota 4.574.609,81 zł.

Obecni podczas obu Komisji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej Marii Wrony.