expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Za nami Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na początku radni oraz zebrani goście uczcili minuta ciszy pamięć śp. Marii Wrony.

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali tym razem niewielkie zmiany do budżetu. Projekt zmian zakłada zwiększane dochodów i wydatków o 273 tys. zł. Głównie są to środki z Korpusu Wspierania Seniora 231 tys. zł oraz 42 tys. zł planowana dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni miejskiej na kwotę ogółem 70 tys. złotych. Pozostałe 20 tys. zł pochodzi z wydatków bieżących. Planowane jest także nowe zadanie w kwocie 100 tys. złotych na przygotowanie dokumentacji w przypadku uzyskania dofinansowania do złożonych wniosków z programu „Polski Ład”.

Podczas Komisji pozytywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Radomska o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Wysokość wnioskowanego wsparcia to kwota 4.574.609,81 zł. Oszacowana wartość inwestycji to blisko 46 mln zł.

Radni zaopiniowali pozytywnie także kilka projektów uchwał dotyczących wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu. Są to głównie kontynuacje dzierżaw pod instalacje lub obiekty, które znajdują się na nich od dłuższego czasu i nieplanowane jest ich inne przeznaczenie.

Komisja zapoznała się także z wykazem płaconych odszkodowań przez Miasto Radomsko z tytułu niewskazania lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie wyroków eksmisyjnych. W latach 2019 – 2021. Z przedstawionych danych wynika, że miasto od kilku lat sukcesywnie zmniejsza kwoty wypłacanych odszkodowań. W 2020 roku była to kwota prawie 114 tys. zł, a w roku 2021 już tylko 31,6 tys. zł. W 2022 roku na dzień 13 kwietnia nie było jeszcze wypłat z tytułu odszkodowań.

Prezes Spółki TBS w Radomsku w kolejnym punkcie przedstawi radnym statystyki realizacji polityki mieszkaniowej miasta.