expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

XLVII Sesja Rady Miejskiej. Radni powrócili do obrad stacjonarnych

Dziś odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powróciły stacjonarne posiedzenia.


Na początku radni minutą ciszy uczcili pamięć Marii Wrony - radnej i przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Miejskiej Rady Seniorów.

Po przyjęciu porządku obrad, który został uzupełniony o dwa dodatkowe punkty, radni pochylili się nad uchwałami dotyczącymi budżetu miasta. Tym razem były to niewielkie zmiany. Jest to zwiększenie dochodów i wydatków o 273 tys.zł. Głównie są to środki z Korpusu Wspierania Seniora 231 tys. zł oraz 42 tys. zł planowana dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni miejskiej na kwotę 70 tys. złotych. Pozostałe 20 tys. zł pochodzi z wydatków bieżących miasta. Planowane jest także nowe zadanie w kwocie 100 tys. złotych na przygotowanie dokumentacji w przypadku uzyskania dofinansowania złożonych wniosków z programu „Polski Ład”. Zmieniono także nazwę zadania dotyczącego przebudowy ul. Piłsudskiego i Placu 3-go Maja

Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzono wniosek Prezydenta Miasta Radomska o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Wysokość wnioskowanego wsparcia to kwota 4.574.609,81 zł. Oszacowana wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 46 mln zł. Planowana inwestycja polegająca na budowie dwóch bloków ma zostać zrealizowana na działce przy ul. Starowiejskiej.

Radni przyjęli także zmianę uchwały dotyczącej zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie tego kraju. Najistotniejsza zmiana to taka, na podstawie której zwalnia się z opłat opiekunów dzieci ukraińskich uczęszczających do publicznych przedszkoli z opłat za dodatkowe godziny pobytu poza programem nauczania.

Zatwierdzono także przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza. Zmiana planu jest niezbędna w kontekście rozbudowy cmentarza oraz zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych.

Radni nadali także nazwę drodze łączącej ul. Sucharskiego i Reja. Przychylając się do propozycji mieszkańców, nowa ulica będzie nosić nazwę "Nektarowa".

Pojawiły się także istotne zmiany w zapisach uchwały regulującej zasady i tryb korzystania z kompleksu AQUARA. Część zmian spowodowana jest montażem wypłycenia w niecce basenu sportowego. Inne dotyczą dopuszczenia możliwości wykonywania skoków do wody oraz nurkowania. Do ogólnego zakazu wykonywania skoków oraz nurkowania w dal zostały wprowadzone wyjątki. Jeśli chodzi o zakaz skoków do wody, wyjątek stanowić będą zawody sportowe i zajęcia nauki pływania pod nadzorem instruktora lub za zgodą ratownika. Nurkowanie lub wykonywanie ćwiczeń bezdechowych będzie mogło się odbywać jedynie w ramach lekcji pływania pod nadzorem instruktora, opiekuna grupy lub za zgodą ratownika. Każdy zamiar nurkowania i ćwiczeń bezdechowych trzeba będzie zgłosić ratownikowi. Zmiany dotyczą także dopuszczalnej liczby osób na jednym torze. Na wypłyconym torze jednorazowo będzie mogło przebywać do 15 osób, a na pozostałych 8.

Radni podczas sesji podjęli kilka uchwał w sprawie przyznania Medalu Miasta Radomska dla: Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku,

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku SAN w Radomsku,

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej” w Radomsku,

Stowarzyszenia Weteranów „Solidarności” 1980 – 1989 w Radomsku.

Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku i nadania jej statutu. Przyjęto też sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2021.