PZU Życie SA ogłosił nabór wniosków o granty w ramach programu „Dobra Drużyna PZU”. Program wspiera organizację zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.
Wnioski o wsparcie w wysokości 5.000 zł, 10.000 zł lub 15.000 zł mogą składać:

1. Stowarzyszenia lub fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszenia zwykłe (wpisane do ewidencji starosty właściwego dla siedziby stowarzyszenia) w tym: uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe oraz związki sportowe.

2. Kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność w zakresie zajęć rekreacyjnych, treningów i rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, co najmniej od 1 stycznia 2020 r.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2022 r. Wyniki naboru wniosków mają zostać ogłoszone do końca lipca br.

Program prewencyjny „Dobra Drużyna PZU” jest realizowany w ramach funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Szczegółowy opis programu znajduje się na stronie internetowej Programu.