expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Wolontariuszu czekamy właśnie na Ciebie!

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do podjęcia współpracy wolontarystycznej w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Realizacja ww. programu obejmuje swoim działaniem dwa moduły:

 Moduł I angażujący wolontariuszy do pomocy osobom w wieku 65 lat, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia m.in. w czynnościach dnia codziennego.

 Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość” (opaski bezpieczeństwa).

 W ramach Modułu I wolontariusze będą świadczyć usługi polegające na:

 1. wsparcie społeczne polegające na wspólnym spędzaniu czasu z seniorami w szczególności samotnie zamieszkującymi ( np. spacery, wspólne sporządzenie posiłków, zakupów itp.)
 2. ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszania seniora lub pomoc
  w dowiezieniu na wizytę lekarską, w tym asystowanie podczas wizyty
 3. wsparcie psychologiczne
 4. wsparcie w czynnościach dnia codziennego ( np. zakupy, spacer, realizacja recept, wyprowadzanie psa, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w utrzymaniu porządku
  w mieszkaniu)

Wolontariusze w ramach podejmowanych działań będą mieć zapewnione:

 1. umowę wolontarystyczną
 2. ubezpieczenie OC,NNW
 3. środki ochrony osobistej (maseczki, płyn do dezynfekcji, rękawiczki)
 4. badania w kierunku nosicielstwa
 5. bilety komunikacji miejskiej
 6. identyfikatory

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10 pok. 6 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30.

Sprawami związanymi z wolontariatem zajmują się pracownicy socjalni: Dagmara Waloch- Kozera tel. 781-698-742 oraz Karolina Kornacka tel. 781-698-634.