expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Dyskusja z mieszkańcami - Sucha Wieś

O wykorzystaniu budynku po byłej szkole i o wynikach ankiety na ten temat, budowie progów zwalniających i kompleksowej przebudowie ul. Partyzanckiej rozmawiał prezydent Jarosław Ferenc z mieszkańcami Suchej Wsi. 

Obecni byli też min. radni i przedstawiciele spółek miejskich. Najważniejszym tematem była przebudowa ulicy Partyzanckiej. O szczegółach mówiła wiceprezydent Monika Andrysiak, która przedstawiła cztery koncepcje przebudowy. Ich koszt wahałby się od 6 do 11 mln zł. w zależności czy oprócz jezdni i chodnika powstałaby też ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, drenaż czy tez chłonne pobocze. Prezydent chciał wiedzieć jakiego zakresu inwestycji oczekują mieszkańcy. Zdecydowanie przeważyła opinia, że najważniejszy jest szybki termin realizacji i jezdnia z chodnikiem od strony południowej. Jeśli udałoby się pozyskać finansowanie zewnętrzne taka inwestycja mogłaby się rozpocząć w 2024 r.

Wcześniej dla poprawy bezpieczeństwa na ulicy Partyzanckiej powstaną 3 progi zwalniające płytowe, które powodują najmniej hałasu oraz sprawiają, że kierowcy muszą zmniejszyć prędkość.

Prezydent informował jakie są możliwości wykorzystania budynku starej szkoły. Wyniki ankiety mówią, ze mieszkańcy najchętniej widzieliby tam mieszkania komunalne i obiekt handlowy. Mieszkańcy obecni na spotkaniu zdecydowanie podkreślali jednak brak sklepu.