expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Radni obradowali w trybie nadzwyczajnym

Dziś radni Rady Miejskiej w Radomsku obradowali w trybie nadzwyczajnym. Podczas Sesji m.in. rozpatrzyli skargę na Prezydenta Miasta Radomska oraz zdecydowali o przekazaniu Powiatowi Radomszczańskiemu wsparcia finansowego łącznie w kwocie 1,2 mln zł na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta.

W pierwszej kolejności Rada, zmieniając porządek obrad, zajęła się rozpatrzeniem skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomska dotycząca wieloletniego zaniechania w zakresie dbania o czystość ulicy Dolnej, Poprzecznej, Kraszewskiego, Świętej Rozalii, Sucharskiego oraz miejskich terenów zielonych w tym Doliny Rzeki Radomki. Źródłem problemu jest działalność pobliskiego terminala przeładunkowego. Wcześniej radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku uznali skargę za bezzasadną. Dziś większością głosów Rada podzieliła stanowisko Komisji.
Ponownie radca prawny Agata Klekot wyjaśniła, że organem, który ma prawną możliwości wymóc odpowiednie działania na firmie, jest Starosta Powiatowy. Miasto zgodnie z kompetencją sukcesywnie przekazywało posiadane dokumenty w tej sprawie do Starostwa Powiatowego, ponadto prezydent brał udział w spotkaniach oraz wielokrotnie prowadził rozmowy z przedstawicielami firmy celem rozwiązania problemu zanieczyszczonych ulic. Wiceprezydent Monika Andrysiak wyjaśniła, iż firma do w czerwcu powinna złożyć niezbędne dokumenty do otrzymania pozwolenia na budowę, czyli rozpoczęcia zadania polegającego na modernizacji firmy w zakresie, m.in. utwardzenia terenu. Wybrany został już jego wykonawca.
Podczas sesji radni zapewnili o wsparciu dla mieszkańców, którzy cierpią z powodu uciążliwości firmy i zadeklarowali pomoc, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

W uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Radomszczańskiemu chodzi o wsparcie przebudowy ul. Piastowskiej, dokładnie skrzyżowań z ul. Tysiąclecia i Leszka Czarnego oraz ul. Krasickiego. Na przebudowę ul. Piastowskiej z budżetu miasta przeznaczone zostanie 900 tys. zł, a na budowę chodnika przy ul Krasickiego między ul. Kościowa a Inwestycyjną i dalej do przystanku autobusowego - 300 tys. zł. Oba zadania mają być wykonane jeszcze w tym roku. Starostwo w najbliższym czasie ogłosi przetarg na przebudowę ul. Krasickiego.

Podczas dzisiejszego posiedzenia radni wyrazili zgodę na oddanie części nieruchomości w dzierżawę na czas nieokreślony z pominięciem przetargu. Uchwała dotyczy kilku nieruchomości gruntowych, których tereny zostaną przeznaczone pod infrastrukturę techniczną niezwiązaną z potrzebami zarządzania drogami czy ruchu drogowego. Chodzi tu o przyłącza energetyczne, wodociągowe czy też sieci kanalizacji sanitarnej.

 

View the embedded image gallery online at:
https://radomsko.pl/aktualnosci/1888-sesja#sigProIde47911f803