expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Raport o stanie Miasta Radomska za rok 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005), Prezydent Miasta Radomska przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie Miasta Radomska za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej i Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nad opracowanym raportem zostanie przeprowadzona debata podczas sesji absolutoryjnej. Zgodnie z art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Miasta Radomska składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.
Raport o stanie miasta za rok 2021 został przygotowany w formie przejrzystej strony internetowej.

Z raportem można się zapoznać [tutaj].