expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące prawidłowej pielęgnacji drzew

Pielęgnacja drzew to trudna sztuka, choć niektórzy wybierają proste rozwiązania – niestety ze szkodą dla drzewostanu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawidłowej pielęgnacji drzew na wykład – szkolenie, które poprowadzi dendrolog i wykładowca Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki dr Wojciech Zarzycki.

 

W związku z wieloma przypadkami nieprawidłowej pielęgnacji drzew – „ogławianiem” ich na terenach spółdzielni i wspólnot oraz firm, Miasto Radomsko zaprasza na szkolenie, aby zapobiec podobnym praktykom w przyszłości.

Spotkanie z dendrologiem Wojciechem Zarzyckim, odbędzie się w poniedziałek 6 czerwca br. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Radomska, w sali nr 104 – sala obrad.

- Prawidłowa pielęgnacja drzew jest niezwykle trudną sztuką, ścięcie korony jest rozwiązaniem prostym, ale tragicznym w skutkach. Bo drzewo to nie tylko pień, ale również niematerialne dobra, które od niego uzyskujemy. Naukowcy nazywają je „usługami ekosystemowymi”, a należą do nich na przykład oczyszczanie powietrza czy działanie chłodzące. Niszcząc drzewa, pozbawiamy mieszkańców miast tych usług. Co gorsza, zazwyczaj dopiero po nieprawidłowej pielęgnacji drzewa stają się niebezpieczne – wyjaśnia dr Zarzycki. - Chciałbym o tym porozmawiać z ludźmi, nie krzyczeć i straszyć konsekwencjami prawnymi, ale uświadamiać. Wiem, że wiedzy z tego zakresu brakuje w szkole i choć bolą mnie zniszczone drzewa, to wiem, skąd się biorą. I chcę o tym porozmawiać, zmierzyć się z bardzo trudnymi pytaniami – podkreśla.

Na spotkaniu zostaną poruszone m.in. następujące treści:

  • rola drzew w środowisku miejskim,
  • usługi ekosystemowe świadczone przez drzewa,
  • podstawowe przepisy związane z wycinką drzew,
  • dopuszczalne w polskim prawie możliwości redukcji oraz wycinki drzew,
  • odpowiedzialność administracyjna za zniszczenie lub nieprawidłową pielęgnację drzew,
  • skutki prawne, społeczne, przyrodnicze, fizjologiczne nieprawidłowej korekcji korony drzewa.

Ponadto Miasto Radomsko wszczęło postępowania administracyjne w sprawie nieprawidłowości przy pielęgnacji drzew na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednej z firm. Obecnie trwają oględziny drzew oraz wyjaśnianie okoliczności wykonania niewłaściwej przycinki.