expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Obrady komisji

W sali obrad Rady Miejskiej w Radomsku odbyły się dziś dwie komisje - Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego. Rozmawiano m.in. działalności placówek kulturalnych, dotacjach dla klubów sportowych oraz bezpieczeństwie na drogach.

Podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej radni wysłuchali sprawozdania z działalności Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz sprawozdania z wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Ponadto pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2021 w zakresie działalności komisji. Radni zasiadający w komisji przychylili się do prośby przewodniczącego Miejskiej Rady Sportu Wojciecha Lenka o zwiększenia środków na dotacje dla klubów sportowych w 2023 roku z 600 do 900 tysięcy złotych.

Radni pracujący w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego wysłuchali dziś informacji Komendy Powiatowej Policji w o stanie bezpieczeństwa miasta oraz przemocy i przestępczości w szkołach, którym organem prowadzącym jest Miasto Radomsko. Ożywioną dyskusję wywołała kwestia bezpieczeństwa na radomszczańskich drogach, która została zakończona złożeniem wniosku komisji o wypracowanie procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców na terenie miasta Radomska.