expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Biwak klas mundurowych

Co roku uczniowie klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku uczestniczą w biwaku, którego organizatorami są III Liceum Ogólnokształcące w Radomsku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku i Komendą Hufca ZHP.

Biwak klas mundurowych organizowany w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu w tym roku szkolnym odbył się w dn. 8 -10 czerwca. Realizacja biwaku możliwa jest również dzięki wsparciu jakie corocznie oferuje Urząd Miasta  w Radomsku.

Podczas biwaku realizowany był program zajęć profilaktycznych „Uzależnienia behawioralne - znam, omijam”, którego celem było propagowanie wśród uczniów postaw wolnych od wszelkich nałogów. Ważnym zadaniem biwaku było prowadzenie zajęć specjalistycznych z propedeutyki wiedzy o służbach mundurowych i modułu rehabilitacyjno-zdrowotnego.

Były musztry, apele i manewry. Wiele emocji budziła gra terenowa, która odbyła się nocą i była doskonałym sprawdzianem kondycji fizycznej i psychicznej uczestników. Młodzież doskonaliła swoje kompetencje z pierwszej pomocy przedmedycznej w ćwiczeniach terenowych.

Ponad 60 uczniów miało możliwość brać udział w różnorodnych zajęciach organizowanych przez policjantów i nauczycieli. Były min. rozgrywki w piłkę siatkową, łuki, badminton, paintball. Zorganizowany został konkurs fotograficzny „Chwytaj moment”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagogów. Odbyły się zajęcia specjalistyczne z modułu policyjnego - kryminalistyka, zasady podziału i funkcjonowania rewirów dzielnicowych, wydział ruchu drogowego. Z kolei klasa rehabilitacyjno-zdrowotna uczestniczyła w fitnessie i zajęciach crossfit we współpracy z klubem sportowym „Tytani Radomsko”

Głównym celem biwaku była integracja uczniów, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w grupie, zdrowa rywalizacja, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych. Założenia zostały zrealizowane, a młodzież opuszczała Biały Brzeg bogatsza w doświadczenia i ciekawe wspomnienia.

Źródło: ZSP nr 1