expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Rada Miejska w Radomsku podczas dzisiejszej sesji pozytywnie oceniła miniony rok pracy prezydenta Jarosława Ferenca, udzielając mu wotum zaufania i absolutorium.

 Sesja absolutoryjna to najważniejsza sesja w roku. Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi było 12 radnych, przeciw zagłosowało - 7, a wstrzymał się - 1 radny (1 radny był nieobecny).

Przed udzieleniem absolutorium odbyła się prezentacja raportu o stanie miasta, którą przedstawiła kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta Karolina Brzozowska-Dymus, a także dyskusja, w której udział wzięli radni oraz mieszkańcy. Prezydent, odnosząc się do raportu o stanie miasta, podkreślił, że analizując raport, warto sięgnąć do raportów innych, podobnych do Radomska miast, a także tych większych, aby z szerszej perspektywy ocenić obecny stan miasta. – Porównując dane z raportów innych miast, wynika, że Radomsko w pewnych aspektach, jak demografia, wypada lepiej, nawet jeśli uznajemy, że nasze miasto ma problemy z wyludnianiem. Mamy dużą dynamikę rozwoju, realizujemy coraz więcej inwestycji i pozyskujemy na nie środki zewnętrzne. Zwiększa się także komfort i poziom życia mieszkańców – mówił prezydent Jarosław Ferenc.

Przed głosowaniem nad absolutorium Rada Miejska wysłuchała także sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz pozytywnej opinii na ten temat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Prezydent po udzieleniu mu absolutorium podziękował wszystkim radnym, którzy głosowali "za", ale również tym, którzy oddali głos przeciw. Złożył podziękowania także swoim zastępcom, skarbnika, sekretarza miasta, naczelników, kierowników i pracowników komórek UM, dyrektorów i prezesów podległych miastu spółek oraz Radzie Miejskiej.