expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

„WIKTOR” wyremontuje MDK

W Miejskim Domu Kultury podpisano umowę na „Modernizację sali widowiskowej MDK w Radomsku”. Kompleksowy remont za kwotę 3 mln 155 tys zł wykona radomszczańska firma „WIKTOR”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – Etap II” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

W zakres prac remontowych wchodzi m.in.:  zabezpieczenie istniejącego sufitu sali kinowej, wymiana podłóg w sali kinowej oraz balkonie, pionowanie ścian na parterze, wymiana stolarki drzwiowej oraz foteli w sali kinowej. Przeprowadzone zostaną także prace związane z instalacją elektryczną i sanitarną. Zgodnie z umową inwestycja zostanie zrealizowana do 15 grudnia.