Image

W poniedziałek 12 października 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku nastąpiło otwarcie ekopracowni, która powstała przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu  Nasze Ekologiczne Pracownie.

Kwota dofinansowania wyniosła 49 867 zł, natomiast środki własnye szkoły to 5 600 zł. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej i koordynatorami projektu, dyrektor szkoły mgr Anna Grzywacz.
Uczniowie klasy VII przygotowali na tę okoliczność krótki montaż słowny, przenoszący zgromadzonych w świat biologii. Opiekunowie pracowni mgr Aneta Tomczyk i mgr Tomasz Dąbrowski przedstawili prezentację dotyczącą zadań ekologicznych, realizowanych przez szkołę. Zaprezentowane zostały także zakupione w ramach dotacji pomoce dydaktyczne tj.: mapy, modele, przyrządy ułatwiające prowadzenie obserwacji tj. mikroskopy, szkła powiększające, plansze dydaktyczne, żywe rośliny, a także programy multimedialne, które nie tylko uatrakcyjniają lekcje, ale ułatwiają przyswajanie materiału i dodatkowo inspirują uczniów omawianymi tematami.
Cała społeczność szkolna jest dumna z nowej, wymarzonej ekopracowni, która zapewnia bardzo dobre warunki do nauki i pracy, stanowiąc bazę do organizowania spotkań tematycznych związanych z edukacją środowiskową, konkursów i akcji ekologicznych.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.