Image

Przypominamy, że do końca października kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu w 2021 roku.

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wszystkie kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Miasta Radomska i na rzecz jego mieszkańców, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik do Uchwały Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 czerwca 2019 r. określającej warunki i tryb finansowania dotacji na rozwój sportu. Wniosek dostępny jest na stronie: www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe - formularze do wykorzystania. Kryteria oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym określa Zarządzenie nr 194/2020 Prezydenta Miasta Radomska.

W związku z tym, że 31 października przypada w dzień wolny, prosimy o składanie wniosku do 30 października (piątek) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.