Image

Urząd Miasta w Radomsku informuje, że od  21 października 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. 

 

Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania, które mogą wystąpić o wydanie zaświadczenia to te, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka  ich gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - adres skrzynki to: /fr2s9uh854/SkrytkaESP .  Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór tego zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. (Dz. U. poz.1713). Wnioski o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej oraz ze strony www.mops-radomsko.pl.
W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.
Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.