Image

 Zapraszamy do dyskusji publicznej na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radomska w rejonie ulicy Narutowicza i Księdza Popiełuszki

Przypominamy że w dniu 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Radomska w sali 104 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami.

Stosując się do wynikających z obowiązujących na dzień planowanej dyskusji obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych każdy z uczestników zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa. Ponadto wchodząc do urzędu uczestnicy muszą są przejść przez specjalną bramkę, w której dokonają dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury ciała. Prosimy również o zajmowanie co drugiego miejsca, aby zachować dystans społeczny.

Do 30 września 2020 r. potrwa wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki do granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, natomiast uwagi składać można jeszcze do dnia 20 października 2020 r.

Z dokumentacją zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska https://bip.radomsko.pl.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
– bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie od 31 sierpnia 2020 r. do dnia 20 października 2020 r.

 

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.