Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs, którego celem jest m.in. zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego społeczeństwa.

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie na m.in. organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, warsztaty, kursy strzeleckie, taktyczno-poligonowe, samoobrony, pierwszej pomocy, zajęcia sportowo-obronne takie jak mistrzostwa, mityngi, spartakiady oraz obozy i zloty o charakterze sportowo-obronnym.

Budżet konkursu wynosi 1.500.000 zł.

Zaplanowane zadania mają zostać realizowane od 14 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Termin złożenia wniosku: do 9 października 2020 r.

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MON.