Miasto Radomsko zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje miasto w roku 2030”. Konkurs skierowany jest do dzieci z radomszczańskich przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Prace plastyczne powinny przedstawiać dziecięcą wizję Radomska w 2030 roku.

Celem konkursu jest wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku współtworzenia i współrealizacji działań na rzecz rozwoju miasta oraz czynne uczestnictwo w akcjach związanych z partycypacją społeczną.

Prace w formacie A3 można składać do 12 października 2020 r. do godz. 15.30 w urzędzie miasta p. 211. Oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 19 października 2020 r. Dla autorów wyróżnionych i najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.