Koncert ku czci świętej Jadwigi Andegaweńskiej „Pani Wawelska i nasza!" odbył się 4 października w kościele Klasztoru oo. Franciszkanów.

Wydarzenie zorganizowały Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i Klasztor oo. Franciszkanów w Radomsku przy współpracy Fundacji Inicjatyw Kulturalnych, a współfinansowało Miasto Radomsko.

Święta Jadwiga Królowa, patronka Radomska jest szczególnie czczona w Polsce i na Węgrzech. Dlatego na koncercie oprócz władz miasta, przedstawicieli Sejmu RP, był też dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury. Zgromadzona publiczność wysłuchała m.in. pieśni dedykowanych świętej Jadwidze i świętemu Franciszkowi, którego wspomina dziś kościół katolicki oraz utworów liturgicznych i nawiązujących do kultury węgierskiej w nowych aranżacjach.

Jadwiga Andegaweńska od dzieciństwa przygotowywana była do pełnienia roli króla i otrzymała staranne wykształcenie, posiadała umiejętność czytania, znała języki obce, charakteryzowała się zamiłowaniem do literatury, muzyki, sztuki i nauki. Po śmierci króla Ludwika Węgierskiego możnowładztwo polskie zebrało się dwukrotnie w 1382r. i 1384 r. w Radomsku. Wówczas to dokonano wskazania i wyboru na tron Polski najmłodszej córki Ludwika, Jadwigi. Przypomina o tym tablica wmurowana na ścianie radomszczańskiego klasztoru. W 1386 r. Jadwiga zawarła związek małżeński z Wielkim Księciem Litwy Władysławem Jagiełłą wypełniając tym samym warunki unii personalnej polsko – litewskiej w Krewie.

Cechy osobowości Świętej Jadwigi, jej zalety jako władczyni, opiekunki ubogich, fundatorki świątyń i uczelni, żony, matki oraz związek dziejów Radomska zadecydowały o ogłoszeniu Świętej Jadwigi Królowej Patronką Radomska 12 listopada 2000 roku podczas XXI Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku. Wydarzenie to upamiętnia tablica z wizerunkiem królowej umieszczona na ścianie radomszczańskiego muzeum. 16 października 2008 r. na Placu 3 Maja odsłonięty został pomnik Jadwigi – patronki miasta.

Każdego roku na początku czerwca odbywa się ulicami miasta Procesja Jadwiżańska z relikwiami Św. Królowej Jadwigi. Ze względu na sytuację epidemiczną taka uroczystość nie odbyła się w 2020 r.

 Pani Wawelska i nasza! Koncert ku czci świętej Jadwigi Andegaweńskiej - 4 października 2020 r. Klasztor oo. Franciszkanów

Wystąpili:

Anna Strzelczyk – instrumenty klawiszowe i śpiew
Kinga Kabzińska-Nowak – skrzypce, śpiew
Maria Strzelczyk – skrzypce, śpiew
Adrian Strzelczyk – trąbka, śpiew
Katarzyna Kabzińska-Masionek – śpiew, prowadzenie