Image

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło nabór wniosków dotyczących dofinansowania zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski można składać do 30 listopada.

Nabór skierowany jest do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Ponadto do składania wniosków w programie Ochrona zabytków uprawnione są osoby fizyczne. Zgłaszane zadania powinny mieć charakter projektowy, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów.

W naborze na 2021 r. utrzymano ułatwienia dla wnioskodawców i beneficjentów związane z realizacją zadań w okresie pandemii tj. ograniczenie wymagań odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, większa niż dotychczas elastyczność w określaniu kosztów kwalifikowanych, rozszerzenie części programów o możliwość realizacji działań i samodzielnych zadań on-line oraz możliwość wprowadzenia przez ministra uproszczonych procedur dotyczących realizacji zadań, jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie to uzasadniać.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych programów dostępne są na stronie www.gov.pl

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.