Image

 W 2020 roku przy Miasto Radomsko przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zutylizowało ponad 51 ton odpadów zawierających azbest.

Zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” realizowane było z udziałem środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 17 942 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 20 319 zł.

Zakres wsparcia obejmował odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych ponad 51 ton odpadów zawierających azbest.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.