Od środy 4 listopada od godz. 6.00 na czas budowy ronda zostanie zamknięte dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Targową. Obowiązywać będzie również zmieniona trasa kursów linii MPK nr 4 i 7.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu planowany jest na początek grudnia. Z powodu zamknięcia skrzyżowania, niewielkiej zmianie ulega również trasa kursów linii 4 oraz linii 7. Kursy będą odbywać się bez pominięcia przystanków - z ul. Piłsudskiego przez plac łączący ul. Piłsudskiego oraz ul. Harcerską, dalej ul. Targową w stronę Placu 3 Maja. Przejazd w przeciwnym kierunku analogicznie.

Przystanki "169/0 Piłsudskiego Puławskiego" oraz "168/0 Piłsudskiego Targowa" zostaną tymczasowo przeniesione na ul. Harcerską – zmiany w organizacji tras kursów zaczną obowiązywać od 4 listopada.

Trasa objazdu:

trasa