Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 przeprowadziła konkursy w ramach projektu pn. „Zaszczepmy się wiedzą o polskich odkrywcach szczepionek” w ramach w I edycji ogólnopolskiego programu „Dzieci Kapitana Nemo” pod Patronatem Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o polskich odkrywcach szczepionek oraz ich działalności i osiągnięciach.

 

Konkurs literacki:

- kategoria: szkoły podstawowe - „Kartka z pamiętnika R. Weigla, L. Hirszfelda lub H. Koprowskiego”:

I miejsce- Jan Nowicki – uczeń kl. VIIa PSP9 w Radomsku (opiekun p. Ewa Liwińska)

II miejsce Oliwier Stolarek – uczeń kl. V PSP8 w Radomsku (opiekun p. Agnieszka Wtorkowska)

III miejsce ex aequo: Maksymilian Kowalik – uczeń kl. V PSP8 w Radomsku (opiekun p. Agnieszka Wtorkowska), Zofia Piotrowska – uczennica kl. VII a PSP9 w Radomsku (opiekun p. Ewa Liwińska)

wyróżnienie – Jakub Szwedzik – uczeń kl. VIIIb PSP4 w Radomsku (opiekun p. Grażyna Dettlaff)


- kategoria: szkoły ponadpodstawowe - „List do Katedry Noblowskiej uzasadniający, że wybrany odkrywca (R. Weigl, H. Koprowski lub L. Hirszfeld) powinien otrzymać Nagrodę Nobla”:

I miejsce Amelia Sujata - uczennica II LO w Radomsku (opiekun p. Anna Klimczak - Lizak)

II miejsce Kacper Guziak - uczeń II LO w Radomsku (opiekun p. Anna Klimczak - Lizak)

III miejsce ex aequo: Karol Zaskórski - uczeń I LO w Radomsku (opiekun p. Anna Piotrowska), Julia Sokołowska – uczennica II LO w Radomsku (opiekun p. Mariola Rudecka)


Prace zostały ocenione przez jury w składzie:

Małgorzata Barwińska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku

Jolanta Dąbrowska – pracownik Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

Małgorzata Szyda – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku


Na konkurs plastyczny pn. „ Projekt prezentu dla odkrywcy szczepionek” wpłynęły jedynie prace uczniów PSP7:

I miejsce – Bartosz Sapota z kl. VIIa

II miejsce- Julia Kaźmierska z kl. VIa

III miejsce – Weronika Piotrowska z kl. VI d

Uczniów do konkursu przygotowała pani Beata Janacz.

W ramach realizacji projektu zorganizowano także wystawę poświęconą Rudolfowi Weiglowi, Hilaremu Koprowskiemu i Ludwikowi Hirszfeldowi w Miejskim Domu Kultury, którą można obejrzeć na stronie internetowej szkoły www.psp7.radomsko.pl.

Dofinansowano ze środków Fundacji BGK w programie Dzieci Kapitana Nemo

Źródło: PSP nr 7