expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Inwestycje na rok 2021

Rok 2021, pomimo pandemii, będzie obfitował w inwestycje. Projekt budżetu zakłada bowiem wydatki inwestycyjne na poziomie 43 mln zł z czego ponad połowa przeznaczona jest na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Największe wydatki dotyczyć będą inwestycji, które już trwają, jak rozbudowa ulic Kraszewskiego, Rozalii, Kolejowej oraz przebudowa ul. Piłsudskiego, jednak w roku 2021 rozpocznie się kilka ważnych, wieloletnich zadań. Między innymi będzie to budowa parkingu i zagospodarowanie terenu w centrum miasta pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II, na które miasto przeznaczy 2 mln zł. Zaplanowano również: rozbudowę strefy inwestycyjnej w Radomsku, II etap rozbudowy ul. Stara Droga (2,4 mln zł) oraz rozbudowę ul. Stolarzy (3,3 mln zł).

20201005 101744

Prócz tych drogowych ważne inwestycje zaplanowano również w miejskich jednostkach organizacyjnych: przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku (blisko 1 mln zł), termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 ( ponad 8 mln zł) oraz projekt nowej przestrzeni dla kultury obejmujący zagospodarowanie kondygnacji podziemnych Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ponad 3,7 mln zł).
Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione zadania otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych.

Wśród jednorocznych zadań wymienić można zakup piłkochwytów na boisko przy ul. Kościuszki za kwotę 30 tys. zł czy modernizację oświetlenia kortów tenisowych MOSiR w kwocie 27 tys. zł.

Na ten moment w projekcie budżetu przeważają zadania wieloletnie, ale z pewnością w trakcie roku pojawią się nowe zadania jednoroczne, gdy miasto rozliczy budżet roku 2020 i ustalone zostaną wolne środki do dyspozycji.