Na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 19 listopada, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przekazała oficjalną informację o przyznaniu nagrody specjalnej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2020 dyrektorowi radomszczańskiego MOPS-u Andrzejowi Barszczowi. Uroczystości odbyły się w tym roku w formie on-line.


Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zdalną formułę uroczystości dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku mógł usłyszeć gratulacje z racji otrzymania nagrody z ust samej pani minister - pośredniczył jej jedynie sprzęt informatyczny. Dyrektor Andrzej Barszcz został nagrodzony za ogromny wpływ na rozwój i kształt lokalnej polityki społecznej poprzez realizację szerokiego spektrum działań na rzecz praktycznie wszystkich grup społecznych na terenie Miasta Radomska.

Od 2019 roku MOPS w Radomsku, z inicjatywy dyrektora, działa według modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego, dzięki czemu udało się podnieść jakość świadczeń udzielanych przez ośrodek. Innowacyjne podejście dyrektora do pomocy społecznej i stałe wprowadzanie nowych rozwiązań pozwoliło ośrodkowi na efektywniejszą obsługę osób i rodzin korzystających z jego wsparcia. Specjalna nagroda z rąk ministra jest zatem ukoronowaniem wielu małych sukcesów.