Zima za pasem. Drogowcy szykują się do rozpoczęcia sezonu. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Radomska prowadzić będzie firma „DOMAX” Arkadiusz Mika.

 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 prowadzone będzie w ramach zawartej umowy z 2018 r. oraz dodatkowej umowy, która została podpisana w listopadzie 2020 r. (w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ) z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa.

Wykonawca podczas realizacji zadań w ramach umów będzie dysponował:
- piaskarko-solarką samochodową, wyposażoną w pług odśnieżny- 5 jednostek,
- pługiem odśnieżnym - 4 jednostki,
- równiarką - 2 jednostki,
- ładowarką o poj. łyżki 1,5 – 2,0 m3 - 2 jednostki,
- samochodem o ład. 8 – 10 t - 2 jednostki,
- pługem wirnikowym - 1 jednostka,
- zamiatarką mechaniczną do sprzątania ulic - 1 jednostka.

W umowie z 2018 r. pozostała do wykorzystania kwota ok. 550 tys. zł, natomiast listopadowa umowa została zawarta na kwotę ok. 450 tys. zł.