W ostatnim czasie na radomszczańskich drogach pojawiło się kilka nowych nakładek asfaltowych, a w kolejce czekają następne.

 Nową nakładkę zyskały: ul. Żeromskiego (plac przy KP PSP), ul. Makuszyńskiego na odcinku od ul. św. Rocha do ul. Kordeckiego wraz z wykonaniem poboczy oraz ul. Jeżynowa na długości 102 metrów przy cmentarzu wraz z poboczami.

To nie koniec. W najbliższym czasie nowe nakładki asfaltowe zostaną wykonane na ul. Mochnackiego od ul. Krasickiego na długości 304 m wraz z poboczami oraz ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Kościowa do ul. Królowej Bony. Obecnie trwa tam budowa nowych krawężników.